You are currently viewing Tahdolla ja Taidolla – parikurssi

Tahdolla ja Taidolla – parikurssi

Osallistuimme puolisoni kanssa Tahdolla ja Taidolla- parikurssille. Kurssia järjestetään ympäri Suomen eri yhdistysten kautta. Täällä Keski-Suomessa kurssin järjesti perheneuvola, mutta erilaiset yhdistykset ja seurakunnat järjestävät niitä myös. Kurssille kannattaa osallistua, vaikka suhteessa menisikin hyvin. Yhtä osallistujaa referoiden: ”Kaikkien pitäisi käydä ensin tämä kurssi, ennen kuin ryhtyy minkäänlaiseen seurustelusuhteeseen!” Olen samaa mieltä. Suosittelen tätä (suhteen pituudesta riippumatta) kaikille parisuhteessa oleville tai suhteeseen aikoville.

Kurssi koostui eri aihealueista. Aluksi asiantuntija piti teoriaosuuden päivän teemasta. Sen jälkeen jokainen pariskunta teki aiheeseen liittyviä harjoituksia kahdestaan. Halutessa sai apua kahdenkeskisiin keskusteluihin kurssin vetäjiltä, mutta kahdestaankin pystyi kurssin käydä läpi. Ei siis tarvitse sitä pelätä, että joutuisi muiden kuullen omista asioistaan puhumaan!

Meillä (n. 2.5h kerrallaan) kurssikertoja oli neljä kertaa. Koska korona keskeytti kurssin, meidän kohdallamme se jakaantui keväälle ja syksylle. Tavallisemmin kurssi kestää noin 4-6 viikkoa.

Kurssi pohjautui Väestöliiton laatimaan parisuhteen kehrämalliin. Jos jokin ratas ei toimi kunnolla, hyrrän vauhti hidastuu. Kehrä kuvaa kehittyvää, eteenpäin menevää parisuhdetta. Kaikki elämän osa-alueet siis vaikuttavat toisiinsa. Kun jokainen osa-alue toimii riittävän hyvin, parisuhdekin tuntuu hyvältä.

Kuva: Väestöliitto

Ensimmäisellä kerralla teemana oli toisen puoleen kääntyminen. Tämä tarkoitti lyhykäisyydessään kuulumisten vaihtamista ja päivittämistä. Oli ihan mielenkiintoista selvittää näin 20 vuoden jälkeenkin, onko toisella edelleen samat lempipuuhat, -värit ja -ruoat. Aloitustehtäväksi sopivan kevyt ja hauska.

Ensimmäisellä kerralla käytiin läpi sitä, miten kohtaamme toisemme arjessa. Toisen puoleen kääntyminen ennakoi parhaiten läheistä ja toimivaa suhdetta: miten lähestyn kumppania, miten rakennan yhteyden siten, että vuorovaikutus etenee jne. Millä tavalla itse aloitamme kommunikoinnin, siten kutsumme toisenkin vuorovaikutukseen.

Kotitehtäväksi saimme seuraavat ohjeet:

Hoida parisuhdettasi päivittäin

Eron hetkellä: Ennen kuin aamulla lähdet liikkeelle, pidä huoli, että tiedät vähintään yhden asian, mitä kumppanillasi on odotettavissa päivän aikana.

Kun palaatte yhteen: Käyttäkää molemmat hetki aikaa kertoaksenne päivästänne. Toinen keskittyy kuuntelemaan ja olemaan ymmärtäväinen. Ei neuvoja.

Ihailu ja arvostus: Viestitä joka päivä kumppanillesi aitoa ihailua ja arvostusta. Pientäkin.

Kiintymys ja tunneyhteys: Osoittakaa toisillemme hellyyttä: koskettakaa, suudelkaa ja halatkaa: aamulla, illalla, tavatessanne, erotessanne, pyytäkää anteeksi

Tutustukaa toisiinne yhä uudelleen: Olkaa kiinnostuneita toisistanne, ottakaa selvää toistenne tarpeista ja toiveista, kääntykää toistenne puoleen, järjestäkää treffit jne.

Seuraavat pari tapaamiskertaa keskityimme konfliktien läpikäymiseen ja ylipääsemiseen. Riitoja on kahdenlaisia: ikuisia ratkaisemattomia munalukko-ristiriitoja sekä ratkaistavissa olevia rubiikinkuutio-ristiriitoja. Sama asia voi olla toiselle pariskunnalle ikuinen ja toiselle ratkaistavissa oleva ristiriita.

Munalukkoriidat ovat sellaisia, jotka molemmat tuovat jo mukanaan suhteeseen. Tällainen voi olla esimerkiksi lapsuudessa tai edellisissä suhteissa koettu pettymys, liiallinen vastuunkanto, vuorovaikutustyyli, persoonallisuuden eroavaisuus tai toteutumaton elämän unelma. Tällaiset ristiriidat eivät usein ratkea, mutta niiden kanssa on molempien opittava elämään. Munalukkojen selvittämiseen tarvitaan yleensä henkilökohtaista, omien tunteiden ja historian läpikäymistä. Munalukkoriitojen kautta on tärkeää käydä itse läpi, mi(t)kä asia(t) ovat sellaisia, joissa pystyn antamaan periksi. Samalla huomaa, mitkä asiat tai arvot ovat sellaisia, joista ei voi taas joustaa ollenkaan.

Rubiikinkuutio-ristiriita taas syntyy suhteen aikana. Tällaisiin ristiriitoihin löytyy jokin ratkaisu, kunhan tarpeeksi pitkään asiaa tarkastellaan eri näkökulmista. Tällöin asiaan löydetään jonkinlainen yhteinen, molempia tyydyttävä kompromissi.

Tehtävänä oli ympyröidä itsenäisesti 20 vaihtoehdosta oman suhteen munalukkoristiriidat. Valinnoista keskusteltiin sen jälkeen yhdessä puolison kanssa. Vaihtoehtoja oli laidasta laitaan: siisteys, tunteiden ilmaisu, seksuaalisuus, yhdessäolo, rahankäyttö, arvot, päätöksentekoon osallistuminen, ihmissuhteet jne.

Samanlainen lista oli myös ratkaistavissa olevista ristiriidoista, joita oli mm. lapset, ystävät, seksi, ruokavalio, raha, työn ja perheen sovittaminen ja alkoholin käyttö.

Seuraavana harjoituksena oli kerrata läpi riidan jälkeiset omat kokemukset ja tunteet. Tähänkin oli laadittu parinkymmenen kohdan listaus omista tunteista. Listalta piti valita omia kokemuksia ja merkitä ne rasteilla. Vaihtoehtoja oli monenlaisia: Tunsin, että: mielipiteilläni ei ole väliä/ pystymme ratkaisemaan tämän / olimme molemmat osittain oikeassa / kumppanini ei edes pitänyt minusta jne.

Seuraavan kerran teemana meillä oli kommunikointi ristiriitatilanteissa. Millaiset keinot ovat sellaisia, jotka edistävät hyvään lopputulokseen pääsemistä? Niitä ovat pehmeä aloitus, kompromissi, rauhoittuminen ja stressiä vähentävä keskustelu.

Pehmeän aloituksen myötä, toinen on vastaanottavaisempi myös kritiikille. Pehmeä aloitus voi olla mikä tahansa vastakohta aina/ sä et koskaan/ mikä sua oikein vaivaa / sinä -ilmaisuille.

Parisuhteessa molempien on joustettava ja tultava puolitiehen vastaan. Molemmilla pitää olla kokemus siitä, että pystyy vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Tämä vaatii myös sitä, että on itse valmis ottamaan vaikutusta vastaan ja hyväksymään toisen näkemyksen. Ongelmaan etsitään yhteinen ratkaisu, uusi toimintamalli ja kompromissi.

Aikalisästä sopiminen ja sen myötä rauhoittuminen onnistuu vain, jos se on yhteinen päätös. On tärkeää sopia yhteiset säännöt, milloin asiaan taas palataan. Paikalta pois lähteminen tai tilanteesta vetäytyminen ei ratkaise ongelmaa, vaan pahentaa toisen kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemusta. On tärkeää sopia minkä ajan päästä aiheeseen palataan ja miten se tehdään. Oman mielen rauhoittaminen on ensisijainen tavoite rauhoittumiselle.

Stressiä vähentävä keskustelu on arkipäiväinen keskustelu, jossa ei arvostella toista eikä toisen ongelmia pyritä ratkaisemaan. Toisen näkemykset hyväksytään ja parisuhteen tilannetta päivitetään.

Viimeisellä tapaamiskerralla aiheena oli läheisyys ja seksuaalisuus. Hyvässä suhteessa osataan ottaa huomioon, että odotukset ja tarpeet seksin ja läheisyyden suhteen muuttuvat parisuhteen aikana. Näistä muutoksista olisi hyvä pitää toinen kärryillä. Seksuaalisen kanssakäymisen myötä kysytään mm. tulenko hyväksytyksi, huomatuksi, olenko tärkeä ja ainutlaatuinen. Molemmilla olisi oltava kokemus, että juuri minä itse voin vaikuttaa minulle sopivaan läheisyyteen ja intimiyteen.

Alustuksen jälkeen tehtävää lähdettiin pohtimaan muun muassa valmiiden lauseiden avulla. Tällaisia olivat esimerkiksi: Pidän suhteessamme fyysisen läheisyyden osalta siitä, että… Minun kannaltani toimivin aloite seksiin sisältää… jne. Kun molemmat olivat täyttäneet lauseet ensin itsenäisesti, ne käytiin läpi yhdessä keskustellen.

Kurssin jälkeen saimme postitse todistuksen ja koonnin koko kurssin aiheista, josta tämäkin alla oleva ohjenuora on poimittu.

Toimiva parisuhde vaatii tahtoa ja taitoa:

  1. Säilytä kosketus kumppaniin ja hänen elämäänsä
  2. Pidä yllä ihailua ja rakkautta
  3. Pidä yllä elävä yhteys kumppaniisi
  4. Luo positiivinen näkökulma
  5. Siirry jumiutuneesta taistelusta vuoropuheluun
  6. Ratkaise ongelmat rakentavasti
  7. Kunnioita kumppanisi elämän unelmia
  8. Luo yhteisiä tavoitteita
  9. Vältä parisuhteen karikot
  10. Erilaisuus kasvun mahdollistajana

Koen, että kurssin paras anti oli se, että tehtävissä olleet valmiit listaukset (jotka todennäköisesti aika yleisiä kaikille pitkässä parisuhteessa oleville) ongelmakohdista, auttoivat itseäkin ymmärtämään ja sanoittamaan omia kokemuksia paremmin. Kun molemmilla oli oma ”vuoro” puhua, oli helpompaa kuunnella toista oikeasti keskeyttämättä. Uskon, että tällaiset harjoitukset myös arjessa edistävät tasavertaista keskusteluyhteyttä.

Voimme mieheni kanssa suositella kurssia lämpimästi. Lue lisää Tahdolla ja taidolla -kursseista ja ilmoittaudu mukaan! Jyväskylän kurssin yhteystiedot löytyvät täältä.

Tekstit ovat peräisin kurssilta saaduista materiaalista. Kuvat palvelusta Pexels.

Vastaa