Psykologinen joustavuus psyykkisen hyvinvoinnin tukena

Psykologisen joustavuuden määritelmän on kehittänyt yhdysvaltalainen psykologi Steven Hayes. Hän kuvailee psykologisen joustavuuden kyvyksi olla tietoisesti läsnä ja toimia joustavasti tilanteen vaatimalla tavalla niin, että toiminta palvelee yksilön arvoja. Psykologisella…

Jatka lukemistaPsykologinen joustavuus psyykkisen hyvinvoinnin tukena